Forskning om graviditet, förlossning och det nyfödda barnet

 Alla barn är värda en bra start på livet, men tyvärr är det inte alltid så det blir. I Sverige föds varje år fler än 6 500 barn för tidigt och fler än 200 dör innan de blivit en månad. Både kvinnor och barn kan få bestående skador av komplikationer som de lider av senare i livet. Vi önskar förstås att det gick att förhindra att något av det här någonsin hände. För varje gång är en tragedi för de familjer det drabbar. Och på Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset forskas det sedan många år för att förstå mer, öka kunskapen och komma närmare svar och lösningar.

Det är forskning om för tidig födsel och intensivvård, för att minska riskerna för skador, för att klara ut orsaker till sjukdomar, för att ge föräldrar, kvinnor och nyfödda det stöd de behöver. Forskning som kämpar för att något som kunde tagit slut istället ska få en början, och en fortsättning. Ett liv. Forskning som aldrig ger upp och som behöver ditt stöd. Hos Födelsefonden kan du bidra både som privatperson och som företagssponsor. 

Ett liv att kämpa för – något som kunde tagit slut får istället en början, och en fortsättning 

Sponsorer

KONTAKT

Att. Fredrik Ahlsson
Akademiska barnsjukhuset
751 85 UPPSALA
fredrik.ahlsson@kbh.uu.se 

GE EN GÅVA 

Swish: 1239007931
PG: 900793-1