Kontakt

Födelsefonden
Att. Fredrik Ahlsson
Akademiska barnsjukhuset
751 85 UPPSALA

fredrik.ahlsson@kbh.uu.se

Styrelse

Ordförande
Ulrika Moström Ågren

Kassör
Erik Norman

Anna-Karin Wikström
Ove Axelsson
Ylva Thernström Blomqvist
Ulrika Åström
Fredrik Ahlsson
Sara Larsson                                                                          Cecilia Eckeus