Tidigare stipendiater

STIPENDIATER 2023

JOSEPHINE & ALEXANDER NEIMANS FORSKNINGSSTIPENDIER (5 x 30 000 kr)

FÖDELSEFONDENS FORSKNINGSSTIPENDIUM (15 000 KR)

 • Erika Andersen – Tidiga insatser för ökad amning och minskad användning av modersmjölksersättning.

JOSEPHINE NEIMANS FORSKNINGSANSLAG (1X 150 000 KR)

 • Veronica Starke –  Säker tidig hud-mot-hudvård av extremt förtidigt födda barn och föräldrarnas delaktighet i sitt barns vård

Stipendiater 2022

Beslutat av Födelsefondens styrelse 2022-10-17

Josephine & Alexander Neimans forskningsstipendier (6 x 25 000 kr) 

 • Emilia Biskop – Att vårda sitt barn på neonatalavdelning – finns det ett samband med depressiva symtom, stress och ångest hos dessa mödrar?
 • Ylva Fredriksson Karl –  Ventricle width, looking patterns and affect recognition after very preterm birth.
 • Alice Hoffsten – Biomarkörer för prognos och behandling av Nekrotiserande enterokolit hos prematura spädbarn
 • Linda Lindström – Fetal growth trajectories and adverse infant outcomes.
 • Nima Naseh – Neonatal MRI in preterm newborns at ICU Uppsala.
 • Veronica Starke – Säker tidig hud-mot-hudvård av extremt förtidigt födda barn och föräldrarnas delaktighet i sitt barns vård.

Födelsefondens forskningsstipendium (25 000 kr)

 • Richelle Dugue Björvang – Early detection is key to timely intervention: Identifying biological markers to predict postpartum depression.

JOSEPHINE NEIMANS forskningsanslag (1x 150 000 kr)

 • Spyridon Gialamas – Regelbunden tarmsköljning för att främja nutrition och förebygga nekrotiserande enterokolit hos extremt prematurfödda barn. En randomiserad kontrollerad studie.

Stipendiater 2020

Beslutat av Födelsefondens styrelse 2020-09-14

Josephine & Alexander Neimans forskningsstipendier (7 x 25 000 kr) 

 • Emma Bränn– Psykisk ohälsa och förtidsbörd.
 • Evangelina Elenis – Obstetriska och perinatala utfall av progesteronbehandling vid graviditeter som har tillkommit med frysta-tinade embryo i naturlig cykel.
 • Anna Eliasson Törn – Neonatal outcome in infants with mild hypoxic ischemic encephalopathy.
 • Emelie Lindberger – Hur fettfördelningen hos den gravida kvinnan påverkar det nyfödda barnet.
 • Paliz Nordlöf Callbo – Predictive cardiovascular biomarkers in early onset preeclampsia.
 • Frida Viirman – Identifikation av negativ förlossningsupplevelse.

Födelsefondens forskningsstipendium (25 000 kr)

 • Linda Lindström – Validering av nya svenska referenskurvor för fostervikt och fostertillväxt.

Lilla Stjärna forskningsstipendium (10 000 kr)

 • Antti Kukka – Early detection and referral of children with cerebral palsy after perinatal asphyxia in low-income settings.

 

Stipendiater 2019

Beslutat av Födelsefondens styrelse 2019-09-09

JOSEPHINE NEIMANS forskningsanslag (2x 150 000 kr)

 • Eva Bergman – Optimal tidpunkt för förlossning av tillväxthämmade foster i sen graviditet, en randomiserad studie; TRUFFLE 2 RCT
 • Theodora Kunovac Kallak – Genuttryck i placenta under två på varandra följande graviditeter.

Födelsefondens forskningsstipendier JOSEPHINE NEIMANS (4x 25 000 kr)

 • Emma Fransson – Is there an association between fecal and/or vaginal microbiota during pregnancy and gestational length?
 • Josefin Sjömark – Effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid negativ förlossningsupplevelse.
 • Sirkku Setänen – Prediction of neurodevelopment in very preterm children at 11-12 years of age, a comparison between the Finnish PIPARI cohort and the Uppsala LOVIS cohort.
 • Karla Gonzalez – Terapeutisk hypotermi vid neonatal hypoxisk ischemisk encephalopati, implementering, prognostisering och kvalitetsutveckling. 

Resestipendium till professor Gunnar Sedins minne ( 10 000 kr)

 • Ellen Ternby – Information prior to prenatal diagnosis for chromosomal aberrations.

 Lions forskningsstipendium ( 25 000 kr)

 • Maria Heyman – 1000g-studien: erfarenheter hos unga vuxna födda extremt för tidigt.

 Louises stipendium ( 40 000 kr)

 • Ylva Thernström Blomqvist – Kvinnors upplevelse av att donera bröstmjölk.

JOSEPHINE NEIMANS forskningsanslag ”for feeding research” (100 000 kr)

 • Ingen behörig sökande

 

 

Stipendiater 2018

Lions forskningsstipendium  25.000:-

Heidrún Pétursdóttir Maack – How common is Metabolic Unhealthy Obesity in Pregnancy and does it matter?

Resestipendium  10.000:- till professor Gunnar Sedins minne

Ylva Fredriksson Kaul  – Tidig perception av rörelse kopplat till utveckling hos förskolebarn som fötts mycket prematurt

Josephine Neimans forskningsanslag  150.000:-

Heiddis Valgeirsdóttir – Polycystic ovary syndrome and risk for preterm birth

Anna Sandström – Risk assessment in order to optimize health of mother and infant: Who is at risk for preeclampsia during pregnancy?

Födelsefonden forskningsstipendier  25.000:-

Linda Lindström – Postnatal tillväxt hos barn födda ”small for gestational age” och prematurt

Katja Junus– Natriuretiska peptider och preeklampsi

Utdelade stipendier
Det finns ett stort antal unga specialister inom förlossningsvård och nyföddhetsvård som fått sina första bidrag från Födelsefonden och därmed fått en start i sin vetenskapliga utveckling.
Exempel på bidrag som tidigare givits till sökande är

 • Nya och patientspecifika behandlingsstrategier för slutning av Ductus Arteriosus
 • Delayed umbilical cord clamping of the new-born requiring resuscitation improves survival
 • Optimal syrgaskoncentration under generell anestesi av barn i neonatalperioden
 • Proaktivt telefonstöd till ammande mammor till för tidigt födda barn
 • Svenska intrauterina tillväxtkurvor för foster och barn
 • Betydelse av BNP/NTproBNP in preeclampsi
 • Follow-up project.  Physical and mental health of the ELBW (extremely low birth weight), infants with a birth weight of < 1000g, a cohort in young adulthood.
 • Does prenatal exposure of preeclampsia effect a child’s growth, BMI, and psychomotor development?
 • Hur påverkar depression och/eller SSRI-behandling under graviditet avkomman?
 • Betydelsen av olika andningsunderstödjande metoders påverkan på det spontana andningsarbetet, andningsregleringen och lungmekanik hos det förtidigt födda barnet.
 • Resa för en barnsjuksköterska för att studera amningsoberservation för att utforma vårdrutiner som stödjer amning
 • Resa för en barnläkare att studera överföring av vissa virus från modern till barnet under graviditet och förlossning
 • Resa för en barnläkare till London för att studera behandling av rytmrubbningar i hjärtat hos nyfödda barn.