Om fonden

Varje barn som dör är ett för mycket
Fler än 200 barn dör varje år under de första 28 levnadsdagarna efter födseln. Tusentals kvinnor drabbas av missfall efter 22:a graviditetsveckan. Bara för några år sedan var det ännu fler, men varje barn som dör är ett barn för mycket. Genom mer resurser till forskningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala kan vi rädda fler familjer från att drabbas av det mest outhärdliga – att mista ett barn.

Alla barn bör få en bra start på livet
Fler än 6 500 barn föds för tidigt i Sverige. För tidigt födda löper större risk att få skador eller drabbas av sjukdomar än fullgångna barn. Genom mer resurser till forskningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala kan vi ge de för tidigt födda barnen ännu bättre vård.

Vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset pågår ständigt den livsviktiga forskningen som rör graviditet, för­lossning och det nyfödda barnet.

Det forskarna bland annat vill uppnå är att:

  • minska antalet missfall
  • förstå orsakerna till havandeskapsförgiftning
  • förhindra förtidig födsel
  • förebygga under- och övervikt hos fostret
  • minska riskerna för död eller handikapp hos för tidigt födda barn
  • förbättra vården för nyfödda som behöver opereras
  • tydliggöra föräldrars och nyfödda barns behov i vården

Födelsefondens historia
Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Uppsala instiftades 1982 för att främja vetenskaplig forskning under perinatalperioden, det vill säga under graviditet, förlossning och den första tiden efter barnets födelse. Fonden bildades efter det att anhöriga, patienter eller föräldrar till nyfödda barn uttryckt önskemål att kunna ge gåvor i samband med sjukdom hos modern, fostret eller det nyfödda barnet. Eller att kunna ge en gåva om barnen var i gott hälsotillstånd.

Fonden omorganiserades 2005 till Insamlingsstiftelsen Födelsefonden.

 

KONTAKT 

Att. Fredrik Ahlsson
Akademiska barnsjukhuset
751 85 UPPSALA
fredrik.ahlsson@kbh.uu.se 

Ge en gåva 

Swish: 1239007931
PG: 900793-1